Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Complementair Management

Als complementair manager zijn wij voor u een "maat" met aanvullende competenties. We staan u in de dagelijkse praktijk met raad én daad bij. We spreken een duidelijke rol- en taakverdeling af, maar opereren niet op de voorgrond. We nemen uw rol of taken niet over, maar vullen die kennis of vaardigheden aan waarover u niet of onvoldoende beschikt. Verwacht eerlijke reflectie, een integere opstelling, werkelijke compassie en daadwerkelijk partnerschap.

Vanuit de breedte van onze professionele achtergrond zijn wij in staat complementair management te combineren met HRM-ondersteuning (o.a. herplaatsing, coaching, werving), met name wanneer er personele consequenties zouden volgen.