Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Interessant

10 oktober 2017

Hoe staat uw Interne Begeleiding er voor?

Hoe staat uw Interne Begeleiding er voor?

Is er in uw organisatie sprake van een actueel en consistent IB-beleid? Beschikken uw IB’ers over de benodigde kennis en vaardigheden? Bezitten zij de juiste attitude?  Lukt het hen om de uitdagende doelstellingen werkelijk te realiseren? Weten u en uw IB’ers waar ieders talenten liggen en op welke gebieden elk van hen zich verder kan ontwikkelen?

Wij hebben ervaren dat een korte maar gedegen evaluatie van de Interne Begeleiding een stevige, richtinggevende kwaliteitsimpuls kan opleveren; zowel voor de organisatie als geheel, als voor de individuele IB’er.

Speciaal voor deze doelgroep hebben wij een aanbod ontwikkeld dat:

  • IB’ers (aankomend of reeds als zodanig werkzaam) op een constructieve manier een spiegel voorhoudt, hen inzicht geeft in de mate waarin zij voldoen aan de specifieke eisen die aan hen worden gesteld, alsmede in hun kwaliteiten, ontwikkelpunten én leerbaarheid;
  • Helder maakt welke bijdrage zij kunnen leveren aan het IB-beleid op stichtingsniveau
  • U als directeur of bestuurder inzicht geeft in de mate waarin de in dat beleid geformuleerde doelstellingen op dit moment worden behaald en u een overzicht biedt van de kwaliteiten van de (aspirant) IB’ers binnen uw organisatie.
  • Dat alles voor een acceptabele prijs.Interesse??  Neem per mail of telefonisch (0653 992529) contact met ons op.

Terug