Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Interessant

12 februari 2016

Persoonlijkheid tóch betere voorspeller van succes dan intelligentie?

Persoonlijkheid tóch betere voorspeller van succes dan intelligentie?

Volgens een recent door de Universiteit van Maastricht uitgevoerd onderzoek (aangehaald in Trouw van 4 december 2014) blijkt iemands persoonlijkheid een betere voorspeller te zijn van succes dan zijn intelligentieniveau. Dat geldt in dit geval voor kinderen. Een hoog IQ is wel relevant voor complexe banen, maar persoonlijkheid voorspelt een breder scala aan uitkomsten. Het gaat volgens de onderzoekers uiteindelijk om de ideale mix van zorgvuldigheid, openheid, extraversie, aanpassingsvermogen en emotionele stabiliteit (hier herkent u mogelijk de bekende "Big Five"). Bij kinderen zijn die factoren niet zo gemakkelijk vast te stellen, maar uit indicatoren als nieuwsgierigheid, wilskracht, sociaal gedrag, aanpassingsvermogen en gevoeligheid is al veel af te leiden.

Wij herkennen dit gegeven in onze assessments. Een hoog IQ is geen garantie voor een goed functioneren; bijvoorbeeld wanneer dat gepaard gaat met zwakke communicatieve en sociale kwaliteiten. Een lagere cognitieve intelligentie kan soms juist weer worden gecompenseerd door een hoge emotionele intelligentie. Het bepalen van "de juiste mix" hangt in onze opinie dan ook sterk af van de functie-eisen én de omgeving waarin iemand moet gaan functioneren. Het blijft dus een kwestie van maatwerk!!

Terug